Thứ Bảy, 18/08/2018 00:34

Xưởng sản xuất Mạch in

Cập nhật ngày 08/07/2013

- Sản xuất mạch in chất lượng cao

- Trên cơ sở bản thiết kế kỹ thuật hoàn chỉnh, tiến hành chế tạo mẫu, kiểm tra, hoàn thiện sản phẩm, tiến hành sản xuất loạt nhỏ hoặc chuyển giao.

- Đo lường và đánh giá theo các chỉ tiêu đã đặt ra để có những kết luận chính xác về chất lượng, độ tin cậy và tính ổn định của sản phẩm.

Người liên hệ: Ô. Nguyễn Đức Lương, Xưởng trưởng

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :5146

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm