Thứ Ba, 27/07/2021 17:08

Trung tâm Điện tử Viễn thông (ETC)

Cập nhật ngày 18/10/2018

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo cung cấp các thiết bị và hệ thống thiết bị điện tử, viễn thông trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các thành tựu KHCN hiện đại của thế giới vào điều kiện Việt Nam và kết quả của các đề tài NCKH&PTCN các cấp do Viện thực hiện.

- Xây dựng bộ phân chuyên nghiên cứu, thiết kế mạch tích hợp (IC) trên nền tảng công nghệ ASIC, FPGA làm cơ sở để xây dựng Trung tâm nghiên cứu, thiết kế, kiểm tra đánh giá mạch tích hợp (IC) trực thuộc Viện, đồng thời phục vụ trực tiếp việc chế tạo phần cứng cho các sản phẩm điện tử, viễn thông.

- Nghiên cứu làm chủ và tạo ra được một số công nghệ phục vụ phát triển ngành điện tử, viễn thông; cụ thể là công nghệ chế tạo mạch tích hợp và hệ điều hành cho thiết bị máy tính có tính năng bảo mật cao phục vụ cho các nhu cầu chuyên dụng; hệ thống nhúng cho các thiết bị điện tử dân dụng và chuyên dụng; các công nghệ phục vụ việc xây dựng hạ tầng viễn thông hiện đại, trong đó chú trọng đến các công nghệ tối ưu hóa mạng viễn thông thế hệ mới.

- Tư vấn lập và thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực điện tử, viễn thông.

- Tham gia đào tạo cán bộ KH&CN theo các nội dung và chương trình đào tạo của Viện.


Địa chỉ: Tầng 5, Nhà B - 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội

Điện thoại:  (+84-4) 3716 4855, FAX: (+84-4) 3716 4842 

Email: etc@vielina.com

 

Người liên hệ: Ô. Đặng Trần Chuyên, Giám đốc Trung tâm

Điện thoại: 0903433199

Email: chuyendt@yahoo.com

 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :9008

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm