Thứ Ba, 21/08/2018 03:50

Trung tâm Nghiên cứu và phát triển Hệ thống (ESLAB)

Cập nhật ngày 08/07/2013

 

Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các loại cảm biến, các phương pháp đo lường, nhận dạng và xử lý tín hiệu.

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng các chuẩn truyền thông, các giao thức kết nối mạng và giao diện Người - Máy trong các hệ thống và quá trình công nghiệp.

- Nghiên cứu, phát triển và ứng dụng kỹ thuật xử lý số tín hiệu, kỹ thuật truyền số liệu trên mạng công nghiệp và mạng thông tin toàn cầu, tự động hóa tích hợp phục vụ thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống thiết bị điện tử, tin học, tự động hóa phù hợp với xu thế phát triển của khoa học công nghệ thế giới hiện nay.

- Nghiên cứu thiết kế và phát triển các hệ thống quy mô trung bình và quy mô lớn cả phần cứng và phần mềm dưới sự trợ giúp của kỹ thuật nhận dạng, mô hình hóa và mô phỏng.

- Nghiên cứu phát triển công nghệ điều khiển trên cơ sở ứng dụng những thành tựu mới nhất của công nghệ phỏng sinh học, công nghệ nano, công nghệ tế bào và kỹ thuật vi điều khiển trong thiết kế chế tạo các thiết bị và hệ thống thiết bị điện tử, tin học, tự động hóa.

 

Địa chỉ: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  (+84-4) 3716 4838, FAX: (+84-4) 3716 4842 

Người liên hệ: Ô. Trần Văn Tuấn, Giám đốc Trung tâm 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :5951

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm