Thứ Bảy, 18/08/2018 00:34

Trung tâm Triển khai ứng dụng Tin học, Tự động hoá

Cập nhật ngày 08/07/2013

- Nghiên cứu ứng dụng, triển khai có hiệu quả các sản phẩm trong lĩnh vực Công nghệ thông tin - Tự động hóa phục vụ nhu cầu thị trường.

- Nghiên cứu, đánh giá các vấn đề thực tiễn đặt ra trong lĩnh vực Công nghệ thông tin và Tự động hóa nhằm tư vấn, đưa ra các giải pháp hoặc tiến hành thiết kế, chế tạo và cung cấp cho khách hàng.

- Phát triển, triển khai các sản phẩm phần mềm ứng dụng, các giải pháp quản lý tổng thể trên cơ sở tích hợp hệ thống quản lý với hệ thống điều khiển tự động các quá trình sản xuất.

- Thông tin, Tư vấn kỹ thuật, Đào tạo về Tin học và Tự động hóa.


Địa chỉ: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội 

Điện thoại:  (+84-4) 3716 4930, FAX: (+84-4) 3716 4842 

Email: mylinh45hg@hotmail.com 
Người liên hệ: Ô. Lê Anh Tuấn, Giám đốc Trung tâm

 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :5081

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm