Thứ Ba, 21/08/2018 03:50

Trung tâm Điều khiển tự động (CAC)

Cập nhật ngày 08/07/2013

- Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và cung cấp các hệ thống tự động hóa; các thiết bị và hệ thống thiết bị điều khiển tự động trên cơ sở kỹ thuật số, kỹ thuật vi điều khiển, PLC phục vụ cho tự động hóa quá trình sản xuất trong các ngành công nghiệp, nông nghiệp và bảo vệ môi trường.

- Nghiên cứu phát triển và ứng dụng lý thuyết điều khiển trong các sản phẩm tự động hóa dựa trên nền công nghệ mờ, mạng nơ ron, điều khiển thông minh và Robotics.

- Tư vấn lập và thẩm định các dự án đầu tư cho các đối tượng có nhu cầu; thực hiện bảo trì, bảo dưỡng, đảm bảo vận hành và khai thác có hiệu quả các hệ thống tự động hóa, thiết bị điều khiển tự động.

 

Địa chỉ: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  (+84-4) 3716 3040, FAX: (+84-4) 3716 4842 

Email: cac@vielina.com
Người liên hệ: Ô. Trịnh Hải Thái, Giám đốc Trung tâm

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :6331

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm