Thứ Ba, 21/08/2018 03:49

Trung tâm Công nghệ Thông tin (ITC)

Cập nhật ngày 08/07/2013

- Nghiên cứu phát triển các gói phần mềm trong các lĩnh vực của Công nghệ thông tin phù hợp với các định hướng phát triển của thế giới hiện tại và tương lai nhằm tạo nền tảng cơ bản cho việc triển khai ứng dụng Công nghệ thông tin phục vụ nhu cầu Kinh tế quốc dân, an ninh và quốc phòng.

- Nghiên cứu phát triển và xây dựng các hệ phần mềm đảm bảo khả năng hỗ trợ, phát triển các thiết bị và hệ thống thiết bị tự động hóa chuyên dụng, tiến tới xây dựng và phát triển các hệ thống tích hợp tự động hóa sản xuất có khả năng liên kết, trao đổi thông tin, quản lý và điều hành từ xa thông qua mạng thông tin toàn cầu.

- Thiết kế chế tạo và cung cấp các gói phần mềm, các hệ thống Công nghệ Thông tin trên cơ sở ứng dụng những giải pháp công nghệ và kỹ thuật tiên tiến, hiện đại của thế giới và khu vực.

- Tư vấn lập, thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Công nghệ Thông tin.

 

Địa chỉ: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  (+84-4) 3716 4840, FAX: (+84-4) 3716 4842 

Email: itc@vielina.com 
Người liên hệ: Ô. Nguyễn Đình Lượng, Giám đốc Trung tâm

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :7731

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm