Thứ Ba, 21/08/2018 03:50

Trung tâm Công nghệ cao (HTC)

Cập nhật ngày 08/07/2013

- Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo và cung cấp các thiết bị và hệ thống thiết bị Điện tử, Tự động hóa có trình độ kỹ thuật, công nghệ cao trên cơ sở tiếp thu có chọn lọc các thành tựu KHCN hiện đại của thế giới vào điều kiện Việt Nam và kết quả của các đề tài NCKH&PTCN các cấp.

- Nghiên cứu đề xuất những giải pháp công nghệ mới trong chế tạo các cấu kiện điện tử, các phần tử tự động, các hệ thống nhúng.

- Tư vấn lập và thẩm định các dự án đầu tư thuộc lĩnh vực Điện tử, Tự động hóa, nâng cao độ tin cậy, bảo đảm vận hành và khai thác có hiệu quả các thiết bị và hệ thống thiết bị có trình độ kỹ thuật và công nghệ cao.

 

Địa chỉ: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Điện thoại:  (+84-4) 3716 4841, FAX: (+84-4) 3716 4842 
Email: tue.vielina@hn.vnn.vn 
Người liên hệ:  Ô. Mai Văn Tuệ, Viện phó, Giám đốc Trung tâm

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :5057

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm