Thứ Ba, 21/08/2018 03:49

Giới thiệu chung

Cập nhật ngày 08/07/2013

Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (VIELINA) tiền thân là Viện nghiên cứu Kỹ thuật Điện tử trực thuộc Tổng cục Điện tử và Kỹ thuật tin học (cơ quan thuộc Hội đồng Bộ trưởng) được thành lập ngày 29 tháng 01 năm 1985 theo Nghị định số 20/HĐBT của Hội đồng Bộ trưởng (nay là Chính phủ). Viện là cơ quan nghiên cứu, triển khai khoa học và công nghệ đầu ngành trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa trực thuộc Bộ Công Thương.

Ngay từ những ngày đầu mới thành lập, Lãnh đạo Viện đã rất chú trọng đến việc hoạch định chiến lược phát triển, xây dựng tiềm lực KH&CN cả về cơ sở vật chất và nguồn lực con người nhằm hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ của mình.

 Trong gần ba mươi năm xây dựng và phát triển, tính đến tháng 06/2013 Viện đã chủ trì thực hiện 51 đề tài NCKH & PTCN và dự án SXTN cấp Nhà nước, 106 đề tài NCKH & PTCN cấp Bộ, 02 dự án Quốc tế. Hầu hết các đề tài được nghiệm thu khá và xuất sắc, trong đó có nhiều đề tài được nhận giải thưởng và bằng khen của Bộ Khoa học và Công nghệ, một đề tài và một loạt sản phẩm đã được nhận giải thưởng VIFOTEC. Kết quả nghiên cứu khoa học của nhiều đề tài đã được chuyển thành các dự án SXTN để tiếp tục hoàn thiện và chuyển giao cho các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất và trường học, góp phần quan trọng cho sự nghiệp công nghiệp hoá, hiện đại hoá đất nước. Ngoài ra Viện cũng đã công bố 254 công trình khoa học ở trong nước và trên thế giới, đồng thời liên tục được chọn là cơ quan chủ trì chương trình nghiên cứu KH&CN trọng điểm cấp Nhà nước về Tự động hóa qua các giai đoạn.

 

 

     
Song song với việc thực hiện các nhiệm vụ NCKH & PTCN, Viện được Nhà nước giao nhiệm vụ đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ. Đến nay hàng chục NCS đã bảo vệ thành công luận án tiến sĩ tại Viện và đang có những đóng góp thiết thực cho các hoạt động NCKH&PTCN của nhiều đơn vị trong cả nước.


Với thành tích đạt được, Viện đã vinh dự được Chủ tịch nước CHXHCN Việt Nam tặng thưởng Huân chương Lao động hạng Nhì và hạng Ba.

Hiện nay với vai trò là một Viện nghiên cứu triển khai KH&CN đầu ngành trực thuộc Bộ Công Thương hoạt động theo cơ chế tự chủ, tự chịu trách nhiệm theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP ngày 5/9/2005 của Chính phủ, NCKH&PTCN vẫn được coi là một trong các nhiệm vụ ưu tiên hàng đầu của Viện. Các nghiên cứu tập trung chủ yếu vào nghiên cứu phát triển và ứng dụng các công nghệ nền trong lĩnh vực điện tử, tin học, tự động hóa và phỏng sinh học. Với phương châm nghiên cứu gắn liền với thực tiễn, việc triển khai ứng dụng các kết quả nghiên cứu, sản phẩm mới vào sản xuất được Viện đẩy mạnh, trong đó tập trung vào các lĩnh vực năng lượng, môi trường, y tế và giáo dục.

 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem :9038

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm