Thứ Ba, 27/07/2021 17:15

Thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Âu Duy Tuấn

Cập nhật ngày 05/05/2021

Căn cứ 045/QĐ-VĐT ngày 24/03/2021 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Âu Duy Tuấn;

Theo Phiếu báo của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện về việc ấn định ngày bảo vệ, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa xin thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Âu Duy Tuấn:

Đề tài: Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống Lidar quan trắc sol khí.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử      Mã số: 9520203

Thời gian: 09h00, Thứ bảy, ngày 15 tháng 5 năm 2021

Địa điểm: Hội trường tầng 6, nhà C - Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự  động hóa – Số 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.

Trân trọng thông báo và kính mời Hội đồng Khoa học và Đào tạo của Viện, các nghiên cứu sinh và toàn thể cán bộ khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.

 

PHỤ TRÁCH PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

Nguồn: BBT Website

Lượt xem: 355

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm