Thứ Ba, 27/07/2021 17:09

Họp nghiệm thu cấp Bộ các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020

Cập nhật ngày 17/02/2021

Trong năm 2020 Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa có 05 đề tài cấp Bộ trong đó có 01 đề tài thực hiện trong 02 năm từ 2020-2021. Trong ngày 08/01/2021 tại Tầng 6 nhà C Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã tổ chức buổi nghiệm thu tự đánh giá 04 đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020 theo quyết định số 3612/QĐ-BCT ngày 31/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

Các đề tài đã được lần được đưa ra bảo vệ trước hội đồng cấp Bộ như sau:

Nhiệm vụ 01: Thiết kế chế tạo máy đo kích thước không tiếp xúc tự động sử dụng công nghệ thị giác máy

Chủ nhiệm: ThS. Đặng Anh Tuấn

Từ 8h30 đến 10h00 với các thành viên hội đồng:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ và nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Nguyễn Quang Hoan

PGS.TS

Điều khiển học kỹ thuật

Học Viện Bưu chính Viễn thông

Chủ tịch

2

Đỗ Quốc Quang

TS

Cơ khí - Tự động hóa

Chuyên gia độc lập

Phó Chủ tịch

3

Bùi Đăng Thảnh

PGS.TS

Đo lường điều khiển

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên – Phản biện

4

Phạm Văn Bình

PGS.TS

Điện tử Viễn thông

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên – Phản biện

5

Trịnh Trọng Chưởng

PGS.TS.

Hệ thống điện

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên

6

Thái Quang Vinh

PGS.TS

Tự động hóa

Viện Công nghệ Thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ủy viên

7

Trần Mạnh Hà

ThS

Đo lường điều khiển

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Ủy viên thư ký khoa học

Nhiệm vụ 02: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ đo lưu tốc khí thải công nghiệp trên ống khói

Chủ nhiệm: ThS. Dương Đức Anh

Từ 10h00 đến 11h30 với các thành viên hội đồng:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ và nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Nguyễn Quang Hoan

PGS.TS

Điều khiển học kỹ thuật

Học Viện Bưu chính Viễn thông

Chủ tịch

2

Thái Quang Vinh

PGS.TS

Tự động hóa

Viện Công nghệ Thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phó Chủ tịch

3

Đỗ Quốc Quang

TS

Cơ khí - Tự động hóa

Chuyên gia độc lập

Ủy viên – Phản biện

4

Trịnh Trọng Chưởng

PGS.TS.

Hệ thống điện

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên – Phản biện

5

Phạm Văn Bình

PGS.TS

Điện tử Viễn thông

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

6

Bùi Đăng Thảnh

PGS.TS

Đo lường điều khiển

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

7

Trần Mạnh Hà

ThS

Đo lường điều khiển

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Ủy viên thư ký khoa học

 

 Nhiệm vụ 03: Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo tự động mức dầu trong máy biến áp, ứng dụng cho vận hành các trạm biến áp có và không người trực

Chủ nhiệm: TS. Hoàng Ngọc Nhân

Từ 13h30 đến 15h00 với các thành viên hội đồng:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ và nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Nguyễn Quang Hoan

PGS.TS

Điều khiển học kỹ thuật

Học Viện Bưu chính Viễn thông

Chủ tịch

2

Thái Quang Vinh

PGS.TS

Tự động hóa

Viện Công nghệ Thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Phó Chủ tịch

3

Trịnh Trọng Chưởng

PGS.TS

Hệ thống điện

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên – Phản biện

4

Bùi Đăng Thảnh

PGS.TS

Đo lường điều khiển

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên – Phản biện

5

Phạm Văn Bình

PGS.TS

Điện tử Viễn thông

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

6

Đỗ Quốc Quang

TS

Cơ khí - Tự động hóa

Chuyên gia độc lập

Ủy viên

7

Trần Mạnh Hà

ThS

Đo lường điều khiển

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Ủy viên thư ký khoa học

 

 Nhiệm vụ 04: Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị Cloud IoT đa năng ứng dụng trong công nghiệp

Chủ nhiệm: Trần Viết Thắng

Từ 15h00 đến 17h00 với các thành viên hội đồng:

TT

Họ và tên

Học hàm, học vị

Chuyên ngành

Chức vụ và nơi công tác

Chức danh trong Hội đồng

1

Thái Quang Vinh

PGS.TS

Tự động hóa

Viện Công nghệ Thông tin – Viện Hàn lâm Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Chủ tịch

2

Nguyễn Quang Hoan

PGS.TS

Điều khiển học kỹ thuật

Học Viện Bưu chính Viễn thông

Phó Chủ tịch

3

Trịnh Trọng Chưởng

PGS.TS

Hệ thống điện

Trường Đại học Công nghiệp Hà Nội

Ủy viên – Phản biện

4

Đỗ Quốc Quang

TS

Cơ khí - Tự động hóa

Chuyên gia độc lập

Ủy viên – Phản biện

5

Bùi Đăng Thảnh

PGS.TS

Đo lường điều khiển

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

6

Phạm Văn Bình

PGS.TS

Điện tử Viễn thông

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

7

Trần Mạnh Hà

ThS

Đo lường điều khiển

Vụ Khoa học và Công nghệ, Bộ Công Thương

Ủy viên thư ký khoa học

 

 Tại buổi họp, Ông Trần Mạnh Hà đại diện Bộ Công Thương đã đọc quyết định thành lâp Hội đồng của Bộ trưởng Bộ Công Thương và trao quyền điều hành Hội đồng cho chủ tịch hội đồng.

Tiếp đến, Chủ tịch hội đồng đã đề nghị các chủ nhiệm đã trực tiếp báo cáo nội dung nghiên cứu cũng như các kết quả của đề tài đã đạt được theo như thuyết minh đã đăng kí và những điểm vượt mức đăng kí. Khi các chủ nhiệm kết thúc phần báo cáo, 02 phản biện đã đọc những nhận xét, góp ý của mình và từng thành viên trong hội đồng cũng đưa ra những nhận xét, góp ý của mình. Chủ nhiệm đã lần lượt trả lời từng câu hỏi, thắc mắc và những nhận xét của từng thành viên.

Sau khi kiểm tra từng sản phẩm của từng đề tài, hội đồng đã bỏ phiếu đánh giá và đồng ý cả 04 đề tài kết quả đều đạt.

Kết thúc buổi họp, Chủ tịch hội đồng cũng như cac thành viên trong hội đồng chúc mừng các đề tài đã bảo vệ thành công các đề tài 2020.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

Một vài hình ảnh của buổi nghiệm thu nội bộ:

Nguồn: Kim Anh-BBTWebsite

Lượt xem: 727

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm