Chủ Nhật, 11/04/2021 07:31

Họp Hội đồng tự đánh giá các đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ năm 2020

Cập nhật ngày 13/12/2020

Trong năm 2020 Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa có 04 đề tài cấp Bộ trong đó có 01 đề tài thực hiện trong 02 năm từ 2020-2021.

Sáng ngày 09/12/2020 Hội đồng tự đánh giá đề tài: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo các thiết bị Cloud IoT đa năng ứng dụng trong công nghiệp” do ông Trần Viết Thắng Phân viện trưởng phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh làm chủ nhiệm, đề tài đã họp tại Phân viện Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa – 169 đường Võ Văn Ngân, phường Linh Chiểu, quận Thủ Đức, thành phố Hồ Chí minh với danh sách hội đồng như sau:

TT

Họ và tên

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

PGS.TS Nguyễn Thanh Phương

Tự động hóa

Trường ĐH Công nghệ TP Hồ Chí Minh

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS Lê Mỹ Hà

AI&IoT

Trường ĐH Sư phạm Kỹ thuật TP Hồ Chí Minh

Ủy viên Phản biện 1

3

TS. Nguyễn Huy Hùng

Cơ Điện tử

Trường Đại học Sài Gòn

Ủy viên Phản biện 2

4

TS. Nguyễn Thanh Dũng

Kỹ thuật

điện tử

Học viện Hàng hông

Ủy viên

5

TS. Lê Hoành Sử

Hệ thống thông tin

Trường Đại học Kinh tế

Ủy viên, Thư ký khoa học

 

Với kết quả đánh giá cao và 5 phiếu đánh giá Đạt Hội đồng thống nhất đề nghị nghiệm thu cấp Bộ cho đề tài này.

Sau khi cuộc họp tự đánh giá trong Phân viện Hồ Chí Minh đã hoàn thành, vào sáng ngày 11/12/2020, tại Tầng 6 nhà C Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã tổ chức buổi họp tự đánh giá 03 đề tài cấp Bộ năm 2020. Trong buổi họp tự đánh giá này, Hội đồng  đã nghiệm thu các đề tài như sau:

Đề tài 1:Thiết kế chế tạo máy đo kích thước không tiếp xúc tự động sử dụng công nghệ thị giác máy” mã số ĐTKHCN.086/20 ThS. Ông Đặng Anh Tuấn chủ nhiệm đề tài

Với thành viên hội đồng như sau:

TT

Họ và tên

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

TS. Nguyễn Thế Truyện

Điện tử Viễn thông

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Quang Địch

Tự động hóa

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên Phản biện 1

3

ThS. Đặng Trần Chuyên

Điện tử Viễn thông

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Ủy viên Phản biện 2

4

TS. Đỗ Quốc Quang

Cơ khí - Tự động hóa

Chuyên gia độc lập

Ủy viên

5

ThS. Lê Mạnh Hùng

Kỹ thuật điều khiển và TĐH

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Ủy viên, Thư ký khoa học

  

Đề tài 2: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ đo lưu tốc khí thải công nghiệp trên ống khói” mã số ĐTKHCN.087/20 ThS. Dương Đức Anh chủ nhiệm đề tài.

Với thành viên hội đồng như sau:

TT

Họ và tên

Lĩnh vực

chuyên môn

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

TS. Nguyễn Thế Truyện

Điện tử Viễn thông

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Chủ tịch Hội đồng

2

PGS.TS. Nguyễn Quang Địch

Tự động hóa

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên Phản biện 1

3

ThS. Đặng Anh Tuấn

Đo lường và hệ thống điều khiển

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Ủy viên Phản biện 2

4

TS. Đỗ Quốc Quang

Cơ khí - Tự động hóa

Chuyên gia độc lập

Ủy viên

5

ThS. Nguyễn Thế Vinh

Đo lường Điều khiển

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Ủy viên, Thư ký khoa học

 

 Đề tài 3: “Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo tự động mức dầu trong máy biến áp, ứng dụng cho vận hành các trạm biến áp có và không người trực”mã số ĐTKHCN.088/20 TS. Hoàng Ngọc Nhân chủ nhiệm đề tài.

Với thành viên hội đồng như sau:

TT

Họ và tên

Lĩnh vực chuyên môn

Cơ quan công tác

Trách nhiệm trong Hội đồng

1

TS. Nguyễn Thế Truyện

Điện tử Viễn thông

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Chủ tịch Hội đồng

2

ThS. Nguyễn Thế Vinh

Đo lường Điều khiển

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Ủy viên Phản biện 1

3

TS. Đỗ Quốc Quang

Cơ khí - Tự động hóa

Chuyên gia độc lập

Ủy viên Phản biện 2

4

PGS.TS. Nguyễn Quang Địch

Tự động hóa

Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

Ủy viên

5

ThS. Dương Đức Anh

Tự động hóa

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Ủy viên, Thư ký khoa học

 

Tại buổi họp, các chủ nhiệm đã trực tiếp báo cáo nội dung nghiên cứu cũng như các kết quả của đề tài đã đạt được theo như thuyết minh đã đăng kí và những điểm vượt mức đăng kí, các chủ nhiệm đã trình bày sản phẩm hoàn thiện tại buổi báo cáo.

Sau khi nghe các chủ nhiệm trình bày, hai phản biện đã đưa ra những nhận xét, đánh giá cho các chủ nhiệm, góp ý để hoàn thiện hơn trước khi đưa ra bảo vệ cấp Bộ. Ngoài ra thành viên trong Hội đồng cũng có những đóng góp nhận xét rất sát với lĩnh vực chuyên môn của của đề tài.

Tiếp nối những nhận xét là Hội đồng đánh giá Đạt hay Không đạt vào phiếu đánh giá của từng đề tài.

Với kết quả đánh giá Đạt 5/5. Chủ tịch hội đồng đã đưa ra những kết luận đề nghị chủ nhiệm các đề tài chỉnh sửa lại báo cáo và gửi lại bàn báo cáo hoàn thiện cho các thành viên trong Hội đồng, sau khi đã hoàn chỉnh sẽ đề nghị với Bộ Công Thương tổ chức nghiệm thu chính thức cấp Bộ.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

Một vài hình ảnh của buổi nghiệm thu nội bộ:

Nguồn: Kim Anh - BBTWebsite

Lượt xem: 231

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm