Chủ Nhật, 11/04/2021 09:04

Họp nghiệm thu nội bộ sản phẩm của các đề tài cấp Bộ năm 2020

Cập nhật ngày 09/12/2020

Sáng ngày 30/11/2020, tại Tầng 6 nhà C Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã tổ chức buổi nghiệm thu nội bộ sản phẩm của các đề tài cấp Bộ năm 2020

Trong năm 2020 Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa có 04 đề tài cấp Bộ trong đó có 01 đề tài thực hiện trong 02 năm từ 2020-2021. Trong buổi nghiệm thu nội bộ hôm nay, Tổ chuyên gia đã nghiệm thu đánh giá 03 đề tài như sau:

Đề tài 1:Thiết kế chế tạo máy đo kích thước không tiếp xúc tự động sử dụng công nghệ thị giác máy” mã số ĐTKHCN.086/20 ThS. Ông Đặng Anh Tuấn chủ nhiệm đề tài

Với thành phần Tổ chuyên gia như sau:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm của Tổ chuyên gia

1

Ông Mai Văn Tuệ

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ trưởng

2

Ông Dương Đức Anh

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên

3

Ông Lê Mạnh Hùng

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên

4

Ông Nguyễn Thế Vinh

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên

5

Bà Nguyễn Kim Anh

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên, thư ký

 

Đề tài 2: “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo bộ đo lưu tốc khí thải công nghiệp trên ống khói” mã số ĐTKHCN.087/20 ThS. Dương Đức Anh chủ nhiệm đề tài.

Với thành phần Tổ chuyên gia như sau:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm của Tổ chuyên gia

1

Ông Hoàng Ngọc Nhân

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ trưởng

2

Ông Đặng Anh Tuấn

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên

3

Ông Lê Mạnh Hùng

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên

4

Ông Nguyễn Thế Vinh

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên

5

Bà Nguyễn Kim Anh

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên, thư ký

 

Đề tài 3:Nghiên cứu xây dựng hệ thống giám sát và cảnh báo tự động mức dầu trong máy biến áp, ứng dụng cho vận hành các trạm biến áp có và không người trực”mã số ĐTKHCN.088/20 TS. Hoàng Ngọc Nhân chủ nhiệm đề tài.

Với thành phần Tổ chuyên gia như sau:

STT

Họ và tên

Cơ quan công tác

Trách nhiệm của Tổ chuyên gia

1

Ông Mai Văn Tuệ

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ trưởng

2

Ông Dương Đức Anh

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên

3

Ông Lê Mạnh Hùng

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên

4

Ông Nguyễn Thế Vinh

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên

5

Bà Nguyễn Kim Anh

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

Tổ viên, thư ký

 

Tại buổi họp, các chủ nhiệm đã trực tiếp báo cáo nội dung nghiên cứu cũng như các kết quả của đề tài đã đạt được theo như thuyết minh đã đăng kí và những điểm vượt mức đăng kí. Tổ chuyên gia cũng đưa ra những góp ý, nhận xét về sản phẩm, về các báo cáo của đề tài, và có những góp ý cần chỉnh sửa để cho đề tài hoàn thiện hơn.

Kết thúc buổi họp 02 tổ trưởng : Ths. Mai Văn Tuệ và TS. Hoàng Ngọc Nhân đã kết luận các đề tài cấp Bộ 2020 cần chỉnh sửa và bổ sung theo các góp ý của Tổ chuyên gia trước khi đưa ra Hội đồng tự đánh giá.

Cuộc họp kết thúc vào 11h30 cùng ngày.

Một vài hình ảnh của buổi nghiệm thu nội bộ

Nguồn: KIm Anh - BBTWebsite

Lượt xem: 318

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm