Thứ Sáu, 26/02/2021 20:05

Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án "Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Xí nghiệp Supe 1"

Cập nhật ngày 05/08/2020

Ngày 4.8.2020, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã phối hợp với nhà thầu Viện nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hóa tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án “Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục – tại dây chuyền Supe 1”.

Gói thầu: Cung cấp, lắp đặt, kiểm định hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục bằng phương pháp đo gián tiếp thuộc Dự án “Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại Xí nghiệp Supe 1”. Sau hơn 4 tháng triển khai thi công lắp đặt, chạy thử, hiệu chỉnh 72 giờ cho thấy các thiết bị của hệ thống làm việc ổn định, kết nối dữ liệu tốt. Các số liệu đo đạc đã được kiểm định phản ánh chính xác số liệu trong thực tế vận hành. Hệ thống đã được Sở Tài nguyên Môi trường kiểm định và đồng ý cho nghiệm thu ngày 15/7/2020.

Hệ thống quan trắc khí thải tự động liên tục tại Xí nghiệp Supe 1 được lắp đặt trên ống khói Supe 1 nhằm giám sát liên tục các thông số HF, nhiệt độ, bụi, lưu lượng, áp suất. Hệ thống sử dụng thu thập và truyền dữ liệu để truyền dữ liệu về máy tính sever tại phòng điều khiển công đoạn điều chế Xí nghiệp Supe 1.

Theo đó, các thông số về khí thải tại dây chuyền Xí nghiệp Supe 1 được kết nối trực tiếp đến Trung tâm điều khiển của dây chuyền; Phòng kỹ thuật và các đơn vị có liên quan. Qua nghiệm thu, Hội đồng đã nhất trí nhận bàn giao và đưa hệ thống vào sử dụng trong thực tế sản xuất tại dây chuyền Supe 1 thông qua mạng LAN và gửi giữ liệu trực tiếp về Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Phú Thọ thông qua đường truyền Internet IP tĩnh.

Tại lễ nghiệm thu, bàn giao, đồng chí Phạm Thanh Tùng- Bí thư Đảng ủy, Tổng Giám đốc Công ty, đại diện chủ đầu tư cho biết hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại dây chuyền Supe 1 đủ điều kiện nghiệm thu bàn giao, đưa vào vận hành. Các thiết bị hoạt động liên tục ổn định, chính xác. Đường chuyền kết nối của hệ thống về Sở TNMT cũng như các thiết bị theo dõi của chủ đầu tư theo đúng quy định. Dự án đã được thực hiện kiểm định hiệu chuẩn theo đúng quy định tại Thông tư  24/2014/TT-BTNMT ngày 1/9/2017 của Bộ Tài nguyên môi trường, đánh giá đạt yêu cầu.

Trước đó, nhà thầu đã phối hợp với Phòng Tổ chức lao động Công ty tổ chức đào tạo, hướng dẫn vận hành cho 30 cán bộ và người lao động của Xí nghiệp Supe 1, Xí nghiệp Điện và các phòng ban liên quan.

 

Nguồn: https://supelamthao.vn/supe-lam-thao-nghiem-thu-ban-giao-dua-vao-su-dung-du-an-dau-tu-he-thong-quan-trac-khi-thai-tu-dong-lien-tuc-tai-xi-nghiep-supe-1-390.htm

Nguồn: https://supelamthao.vn

Lượt xem: 607

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm