Thứ Ba, 27/07/2021 17:22

Thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018

Cập nhật ngày 28/09/2018

Căn cứ Kế hoạch tuyển dụng viên chức của Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa năm 2018; Căn cứ Công văn số 7148/BCT-TCCB ngày 05 tháng 9 năm 2018 của Bộ Công Thương về việc kế hoạch tuyển dụng viên chức năm 2018, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa thông báo tuyển dụng viên chức năm 2018 cụ thể như sau:...

Xem chi tiết thông tin tuyển dụng

 

 

 

 

Nguồn: Phòng Hành chính Tổng hợp

Lượt xem: 2175

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm