Thứ Hai, 21/01/2019 01:08

GIAO LƯU TRỰC TUYẾN ĐỔI MỚI SÁNG TẠO KH&CN YẾU TỐ SỐNG CÒN CỦA PHÁT TRIỂN

Cập nhật ngày 22/09/2016

Ngày 22 tháng 9 năm 2016 Viện Trưởng Nguyễn Thế Truyện tham gia Chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đổi mới sáng tạo KH&CN – Yếu tố sống còn của phát triển”

Ngày 22 tháng 9 năm 2016 Viện Trưởng Nguyễn Thế Truyện tham gia Chương trình Giao lưu trực tuyến với chủ đề “Đổi mới sáng tạo KH&CN – Yếu tố sống còn của phát triển” do Báo Điện tử Dân tri, trung tâm Nghiên cứu và Phát triển Truyền thông khoa học và công nghệ, Ban Quản lý Dự án "Đẩy mạnh đổi mới sáng tạo thông qua nghiên cứu, khoa học và công nghệ" (Dự án FIRST) thuộc Bộ Khoa học và Công nghệ tổ chức.
Chương trình Giao lưu cũng hướng đến giới thiệu một cách đầy đủ nhất thông tin về các chương trình, dự án lớn, các cơ chế, chính sách thúc đẩy hoạt động đổi mới sáng tạo mà Bộ KH&CN đang chủ trì, tham gia, đặc biệt là Dự án FIRST.
 
                  

 

Viện Trưởng Nguyễn Thế Truyện(đứng ngoài cùng bên trái) chụp ảnh cùng các khách mời

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 2050

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm