Chủ Nhật, 11/04/2021 08:49

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Cập nhật ngày 14/09/2016

Công bố kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu số: FIRST/VIELINA/G09: “Cung cấp hệ thiết bị điều khiển phân tán (DCS)” thuộc Ban quản lý Tiểu dự án FIRST- VIELINA

 

I. Thông tin Chung

 - Tên bên mời thầu: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST- VIELINA 

 - Địa chỉ:  Số 156A Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

 - Điện thoại/fax/email:  04. 37 164 855 / 04. 37 164 842 / first.vielina@gmail.com

 II. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

 - Tên gói thầu:  Cung cấp hệ thiết bị điều khiển phân tán (DCS)

 - Ký hiệu gói thầu:  FIRST/VIELINA/G09

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu:  Chào hàng cạnh tranh (Shopping)

 - Giá gói thầu (USD):  69.294

 - Giá trúng thầu (đồng): 1.357.730.000

 - Nhà thầu trúng thầu: Công ty CP Thương mại Kỹ thuật Đông Nam Á

 - Loại hợp đồng: Trọn gói

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 12 tuần kể từ ngày ký hợp đồng

 - Quyết định phê duyệt: 89/QĐ-FIRST-ĐT ngày 31/08/2016 của Giám đốc BQL Dự án FIRST về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số FIRST/VIELINA/G09: “Cung cấp hệ thiết bị điều khiển phân tán (DCS)” của Ban quản lý tiểu Dự án FIRST-VIELINA

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 4360

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm