Thứ Ba, 26/05/2020 21:04

Thông báo về việc thi nâng ngạch công chức, viên chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016

Cập nhật ngày 08/07/2016

Thực hiện công văn số 5988/BTC-TCCB ngày 4/7/2016 của Bộ công thương về việc thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016

 

Thực hiện công văn số  5988/BTC-TCCB ngày 4/7/2016 của Bộ công thương về việc thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016, Phòng Hành chính Tổng hợp thông báo nội dung văn bản số 2904/BNV-CCVC ngày 23/6/2016 của Bộ Nội vụ về việc tổ chức thi nâng ngạch công chức lên chuyên viên chính, chuyên viên cao cấp năm 2016 và văn bản số 1642/QĐ-BNV ngày 23/6/2016 về việc ban hành kế hoạch tổ chức thi nâng ngạch công chức năm 2016 trong các cơ quan nhà nước và đơn vị sự nghiệp công lập của Nhà nước.

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 3097

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm