Thứ Ba, 27/07/2021 17:13

Hợp tác Quốc tế

Cập nhật ngày 10/09/2013

- Viện có quan hệ hợp tác và đối tác về khoa học và công nghệ với nhiều quốc gia, tổ chức khoa học và công nghệ trên thế giới, gồm nhiều nước như Mỹ, Đức, Nhật, Ấn Độ, Úc… Trong những năm gần đây Viện thường xuyên mời các đoàn chuyên gia nước ngoài tới Viện làm việc và cử các đoàn cán bộ đi công tác trong khuôn khổ hợp tác khoa học tới các nước như Hàn Quốc, Đài Loan, Trung Quốc, Ucraina, Đan Mạch, Bỉ, Tây Ban Nha…

 - Viện là một trong các đơn vị được giao nhiệm vụ thực hiện các dự án hợp tác nghiên cứu khoa học và công nghệ trong khuôn khổ các Nghị định thư ký kết giữa chính phủ Việt Nam và các nước.

 - Viện đã phối hợp với nhiều trường Đại học tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ quốc tế trong việc đào tạo nghiên cứu sinh tiến sĩ và nguồn nhân lực khoa học của Viện.

 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 9259

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm