Thứ Ba, 26/01/2021 17:53

Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Âu Duy Tuấn

Vào hồi 9h00 sáng thứ bảy, ngày 03/10/2020, tại Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã diễn ra Lễ bảo vệ luận án tiến sĩ cấp cơ sở cho nghiên cứu sinh Âu Duy Tuấn, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (mã số: 952 03 20) với đề tài luận án: “Nghiên cứu hoàn thiện hệ thống LIDAR quan trắc sol khí”.

Ngày 05/10/2020 | Xem tiếp

Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Trần Mạnh Hà

Vào hồi 9h00 sáng thứ Bảy Ngày 25/07/2020, tại Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Trần Mạnh Hà, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (mã số: 952 03 20), đề tài luận án: “Về một phương pháp tính toán, thiết kế nâng cao hiệu quả bộ lọc thụ động tần số cao dạng Saw ứng dụng trong điện tử viễn thông” với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thế Truyện và PGS.TS. Hoàng Sĩ Hồng.

Ngày 11/08/2020 | Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sỹ năm 2016

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2016. Cụ thể như sau:

Ngày 07/07/2016 | Xem tiếp

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Nguyễn Xuân Vinh

Căn cứ Quyết định số 282/QĐ-VĐT ngày 11/9/2015 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Nguyễn Xuân Vinh;

Ngày 12/10/2015 | Xem tiếp

Thông báo về việc tổ chức buổi lễ trao bằng Tiến sĩ kỹ thuật năm 2015

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tổ chức buổi lễ trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh của Viện đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Ngày 26/08/2015 | Xem tiếp

Thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2015

Căn cứ Quy chế đào tạo trình độ Tiến sĩ ban hành theo Thông tư 10/2009/TT-BGDĐT ngày 07 tháng 05 năm 2009 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo; Quy chế đào tạo trình độ tiến sĩ của Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa thông báo tuyển sinh trình độ tiến sĩ năm 2015

Ngày 22/05/2015 | Xem tiếp

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Vũ Chiến Thắng

Căn cứ Quyết định số 396/QĐ-VĐT ngày 12/12/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Chiến Thắng

Ngày 12/01/2015 | Xem tiếp

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện

Căn cứ Quyết định số 372/QĐ-VĐT ngày 21/11/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Vũ Tất Thành

Ngày 17/12/2014 | Xem tiếp

Đầu Trước 1 2 3 4 5 Sau Cuối 
Hình ảnh hoạt động Xem thêm