Thứ Ba, 29/09/2020 01:49

Hệ thống quan trắc ô nhiễm nước tự động, lưu động

Mã hiệu: VIELINA-CAC10

Lĩnh vực: Hệ thống quan trắc và xử lý môi trường nước

Đơn vị chế tạo: TT Điều khiển Tự động (CAC)

Mô tả sản phẩm: Thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc ô nhiễm nước tự động, lưu động các thông số COD/BOD, NO3-, NO2-, DO, pH, độ đục, nhiệt độ, độ dẫn điện, chất rắn lơ lửng; lưu giữ và truyền số liệu quan trắc về trung tâm.

Đặc tính kỹ thuật:

- Trao đổi dữ liệu giữa trạm hiện trường và máy tính quản lý giám sát lưu động - Quản lý và cấu hình hệ thống - Hiển thị online và kết xuất dữ liệu - Bảo mật: quản lý user và phân quyền - Cơ sở dữ liệu của máy tính quản lý giám sát lưu động đáp ứng yêu cầu ứng dụng thực tế. - Trao đối dữ liệu qua SMS - Trao đối dữ liệu qua GPRS - Trao đối dữ liệu qua MODBUS với tốc độ truyền 9600kbps, sử dụng chuẩn OPC Server - Quản lý và cấu hình các kênh đo: max 12 kênh / 1 trạm đo hiện trường - Báo cáo thống kê theo thời gian, thông số đo, trạm đo. Export dữ liệu sang dạng excel hoặc text chuẩn - Nhập dữ liệu tự động từ file theo định dạng chuẩn - Hiển thị thông số online dạng bảng - Hiển thị thông số online dạng đồ thị - Tích hợp bản đồ số Google Map - Bảo mật: quản lý user và phân quyền - Giao diện tiếng Việt, thân thiện với người sử dụng - Cơ sở dữ liệu của máy tính quản lý giám sát trung tâm đáp ứng yêu cầu ứng dụng thực tế, được xây dựng trên SQL Server/MySQL - Chạy trên Hệ điều hành Windows 2000/XP + IE 6.0 - Mô hình hệ thống Client-Server, máy chủ sử dụng IP động/tĩnh - Phương thức sử dụng cho truyền thông mạng Internet.

Phạm vi ứng dụng: Các cơ quan quản lý môi trường Việt Nam, Ban quản lý Khu kinh tế (KKT), Khu công nghệ cao (KCNC), Khu công nghiệp (KCN), Cụm công nghiệp (CCN); Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh kết cấu hạ tầng kỹ thuật và các cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ trong KKT, KCNC, KCN, CCN

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - TT Điều khiển Tự động (CAC)

ĐC: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Mobile: 0912376611

EMAIL: trinhhaithai@gmail.com

Người liên hệ: Ô. Trịnh Hải Thái, GĐ Trung tâm

Một số hình ảnh

Hình ảnh hoạt động Xem thêm