Thứ Hai, 23/07/2018 15:02

Sản xuất mạch in chất lượng cao

Mã hiệu:

Lĩnh vực: Mạch in chất lượng cao

Đơn vị chế tạo: Xưởng sản xuất Mạch in

Mô tả sản phẩm: - Chế tạo và sản xuất mạch in một lớp và hai lớp chất lượng cao phục vụ công tác nghiên cứu KHCN của Viện, các cơ sở nghiên cứu triển khai KHCN và các cơ sở sản xuất kinh doanh lĩnh vực Điện tử, Tin học, Tự động hoá dây chuyền thiết bị hiện đại khép kín của EU.
- Lắp ráp và hàn linh kiện trên các thiết bị tự động của EU, Mỹ.

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - Xưởng sản xuất Mạch in

ĐC: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

EMAIL: khkh@vielina.com

Người liên hệ: Ô. Bùi Quốc Trung, Xưởng trưởng

Một số hình ảnh

Ảnh 1

Ảnh 2

Ảnh 3

Ảnh 4

Hình ảnh hoạt động Xem thêm