Thứ Bảy, 05/12/2020 08:58

Hệ thống điều khiển dây chuyền sản xuất thức ăn chăn nuôi

Mã hiệu: LFPC

Lĩnh vực: Hệ thống Điều khiển định lượng

Đơn vị chế tạo: Trung tâm Công nghệ cao (HTC)

Mô tả sản phẩm: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu (cám, bột ngô, bột cá...) cùng với dầu béo và các chất vi lượng theo công thức (tỉ lệ phối trộn) và công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn dây chuyền sản xuất trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể. Tích hợp cân đóng bao thành phẩm

Đặc tính kỹ thuật:

- Cho phép tạo, lưu và chọn công thức sản xuất. - Đặt trước tham số cho mỗi lần làm việc (chọn công thức, khối lượng mẻ, số mẻ, các thời gian trộn, xả và bơm chất béo...). - Điều khiển 2 cân định lượng cho 9 đến 16 thành phần (tuỳ theo cấu hình dây chuyền sản xuất), cân theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần. Năng suất dây chuyền 2-20T/h - Có cơ chế tự bù sai số hệ thống. Độ chính xác cân tĩnh: 0.1%; cân động: 0.5%. - Hoạt động phân cấp: Bộ LFPC điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý. Bộ LFPC có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số liệu cho 500 mẻ. - Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động. - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải. - Cho phép in số liệu từng mẻ kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho một ca làm việc và báo cáo thống kê ngày, tháng. - Hỗ trợ vận hành: Hướng dẫn vận hành hệ thống trực tiếp trên màn hình, hướng dẫn liên quan đến các thông báo sự cố trong quá trình làm việc. - Cân đóng bao cho phép đặt 5-50kg/bao; năng suất 2-10 tấn /h

Phạm vi ứng dụng: Cung cấp cho các nhà chế tạo dây chuyền chế biến thức ăn chăn nuôi trong nước (đối với các công trình mới), hoặc trực tiếp đưa vào cải tạo nâng cấp cho các nhà máy đang hoạt động

Địa chỉ ứng dụng:

DANH SÁCH CÁC CƠ SỞ SẢN XUẤT SỬ DỤNG

HỆ THỐNG ĐIỀU KHIỂN DÂY CHUYỀN SẢN XUẤT THỨC ĂN CHĂN NUÔI   


TT

Khách hàng

Thời gian chuyển giao

1

CTy CP Phúc Thịnh Đông Anh (3T/h)

4/2000

2

Cty Thực phẩm & Công nghệ Hải Phòng (3T/h)

2/2002

3

Xí nghiệp TAGS Tây ninh (3T/h)

10/2002

4

Cty TNHH  TAGS Đắc lắc (3T/h)

01/2003

5

Cty Công nghệ thực phẩm Phú thọ (3T/h)

02/2003

6

Bỉm sơn, Thanh Hoá (3T/h)

05/2004

7

Cty TNHH Đại Dương, khu CN Đồng Văn (5T/h)

05/2004

8

Viện NC TKCT máy NN (3T/h)

08/2005

9

Công ty TACN Bắc Giang (10T/h)

04/2005

10

Cty TAGS Bình dương (5T/h)

01/2007

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - Trung tâm Công nghệ cao (HTC)

ĐC: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

TEL: (+84-24) 3716 4841

FAX: (+84-24) 3716 4842

EMAIL: mvantue@gmail.com

Người liên hệ: Ô. Mai Văn Tuệ, Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm

Một số hình ảnh

Ảnh 1

Ảnh 2

Hình ảnh hoạt động Xem thêm