Thứ Ba, 16/10/2018 08:34

Phần mềm "Hệ thống cảnh báo môi trường, dịch bệnh thủy sản"

Mã hiệu: EDS

Lĩnh vực: Sản phẩm Phần mềm & Giải pháp

Đơn vị chế tạo: TT Công nghệ Thông tin (ITC)

Mô tả sản phẩm: Phần mềm giúp trung tâm điều hành thu thập số liệu đo, quản lý số liệu đo, cảnh báo, điều hành các trạm quan trắc từ xa tại bất cứ thời điểm nào.

Nhờ có phần mềm mà mọi thông tin tại các trạm quan trắc được chuyển về trung tâm kịp thời, chính xác và được lưu trữ một cách thống nhất trong cơ sở dữ liệu chung giúp phân tích, đánh giá hiện trạng của môi trường, phát hiện và cảnh báo sơm nhằm phòng ngừa dịch bệnh trên toàn khu vực

Đặc tính kỹ thuật:

- Phần mềm được thiết kế trên nền công nghệ Web.Do vậy phần mềm được ứng dụng trên mạng ở qui mô bất kỳ: nội bộ, diện rộng, Internet.
- Phần mềm được chia làm nhiều khối trong một thể thống nhất: bảo mật và an toàn dữ liệu, các kế hoạch đo, lịch đo, nhập dữ liệu và truyền dữ liệu và kiểm tra dữ liệu đo. Ngoài ra, phần mềm còn có các khối hỗ trợ khác như tin tức, dự án, địa hình, loài nuôi trồng, bệnh dịch, nhân sự và hướng dẫn sử dụng trực tuyến...
- Phần mềm có tính mở cao, mềm dẻo, các đối tượng đều có cấu trúc phân cấp, có thể tùy biến từng đối tượng hoặc thêm bớt ở các mức độ khác nhau.hình ảnh, video, phim.

Phạm vi ứng dụng: - Tin học hoá các công tác quan trắc, cảnh báo môi trường thủy sản tại các trung tâm vùng, miền.
- Nâng cao hiệu quả, rút ngắn khoảng cách địa lý giữa trung tậm và các trạm.

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - TT Công nghệ Thông tin (ITC)

ĐC: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

TEL: (+84-4) 3716 4840

FAX: (+84-4) 3716 4842

EMAIL: itc@vielina.com

Người liên hệ: Ô. Nguyễn Đình Lượng, Giám đốc Trung tâm

Một số hình ảnh

Ảnh 1

Ảnh 2

Hình ảnh hoạt động Xem thêm