Thứ Ba, 29/09/2020 00:53

Hệ thống đo và giám sát từ xa các thông số thủy nông

Mã hiệu:

Lĩnh vực: Hệ thống quan trắc và xử lý môi trường nước

Đơn vị chế tạo: Trung tâm Đo lường Chất lượng

Mô tả sản phẩm: Để trợ giúp cho việc quản lý, điều hành hệ thống thuỷ nông một cách tốt nhất, chúng tôi xây dựng “Hệ thống đo và giám sát từ xa các thông số thuỷ nông”. Hệ thống bao gồm 01 trạm trung tâm và các trạm phân tán. Việc ứng dụng hệ thống này sẽ đem lại những lợi ích sau: - Giảm thiểu nhân lực trong việc tiến hành đo các thông số. - Đo được ở những nơi có địa hình hiểm trở, khó tiếp cận. - Các thông số đo được cập nhật một cách liện tục, tức thời. - Chính xác và khoa học trong việc quản lý và tìm kiếm. - Trợ giúp tốt nhất cho việc ra quyết định điều hành. Các trạm đo được thiết kế để đo các thông số: - Mức nước - Độ mở cửa cống - Lưu lượng dòng chảy - Độ mặn - Độ đục Các thông số đo được hiển thị bằng màn hình LCD 2x20 ký tự hoặc hiển thị bằng LED 7 thanh. Giao diện sử dụng có thể chọn lựa bằng Tiếng Việt hoặc Tiếng Anh. Việc sử dụng giao diện để cài đặt các thông số đơn giản. Có thể truyền số liệu đo về trung tâm qua đường điện thoại (hữu tuyến) hoặc đường truyền vô tuyến. Tự động định thời gian lưu trữ số liệu đo thông qua việc cài đặt của người sử dụng.

Đặc tính kỹ thuật:

Trạm phân tán: - Kết nối với các sensor đo bằng dòng 4-20mA hoặc qua chuẩn truyền RS485. - Hiển thị LCD 2x20 hoặc LED 7 thanh. - Kết nối với trung tâm qua đường thoại hoặc sóng vô tuyến. - Lưu trữ được số liệu đo trong vòng 1 tháng. - Có nguồn dự phòng trong vòng 2h, khi mất điện lưới. - Các thông số đo: + Mức nước: 0-10m, Phân giải: 5mm, Sai số: ±0.1% + Độ mở cửa cống: 0-100%, Phân giải: 0.1%, Sai số: ±0.1% + Lưu lượng: Được tính toán dựa trên 2 thông số trên + Độ mặn: 0-1.00%, Phân giải: 0.01%, Sai số: ±0.01% + Độ đục: 0-800mg/l, Phân giải: 0.4mg/l, Sai số: ±0.1% Trạm trung tậm: - Kết nối được với các trạm phân tán để nhận số liệu đo (tự động hoặc bằng tay). - Hiển thị, lưu trữ, tìm kiếm số liệu đã lưu. - Tạo báo cáo, In ấn. - Chỉ bao gồm: Máy vi tính Pentium IV, Hệ điều hành Windows 9x, modem và phần mềm AQUAMON 1.1

Phạm vi ứng dụng: - Các Công ty thuỷ nông - Đo mức, lưu lưọng ở các Nhà máy thuỷ điện - Đo mức, lưu lượng cho ngành xăng dầu.

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - Trung tâm Đo lường Chất lượng

ĐC: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

TEL: (+84-24) 3716 4855

FAX: (+84-24) 3716 4842

EMAIL: cmq@vielina.com

Người liên hệ: Ô. Lê Mạnh Hùng, GĐ Trung tâm

Một số hình ảnh

Ảnh 1

Hình ảnh hoạt động Xem thêm