Thứ Bảy, 06/06/2020 02:42

Phần mềm "Sàn giao dịch thương mại điện tử"

Mã hiệu: V-ECOMMERCE

Lĩnh vực: Sản phẩm Phần mềm & Giải pháp

Đơn vị chế tạo: TT Công nghệ Thông tin (ITC)

Mô tả sản phẩm: -ECOMMERCE là sản phẩm phần mềm sàn giao dịch điện tử dùng cho các địa phương, doanh nghiệp. Thông qua sàn giao dịch thương mại điện tử giúp đẩy mạnh phát triển kinh tế và xúc tiến thương mại, đầu tư, xuất khẩu hàng hoá của tỉnh nhằm thúc đẩy sản xuất, tăng trưởng kinh tế địa phương. Giúp các doanh nghiệp thuộc các thành phần kinh tế chủ động hội nhập kinh tế khu vực và Quốc tế thông qua tiếp cận thương mại điện tử, tiếp thu công nghệ và phương thức thương mại tiên tiến. Giúp các doanh nghiệp tham gia nâng cao được khả năng cạnh tranh với các doanh nghiệp trong khu vực thông qua việc hạ chi phí giá thành sản phẩm, đồng thời mở rộng thị trường xuất khẩu hàng hoá.

Đặc tính kỹ thuật:

Tính năng của V-ECOMMERCE
- Sàn giao dịch thương mại điện tử có thể đáp ứng mô hình B2B, B2C, C2C
- Cung cấp thông tin về sản phẩm theo ngành hàng; thông tin về chào mua, chào bán; thông tin về doanh nghiệp, thành viên tham gia sàn
- Cung cấp thông tin dạng tin tức, quảng cáo
- Có chức năng hỏi hàng, giỏ hàng, tích hợp chức năng tính toán trực tuyến
- Giao diện sàn giao dịch thương mại điện tử dễ sử dụng, đa dạng hình thức trình bày đáp ứng tiếp cận theo hình thức thương mại điện tử.
- Khả năng bảo mật: bảo mật bằng mật khẩu và phân quyền truy nhập chi tiết đến từng chức năng (đọc/sửa/xóa/thêm mới) trong sàn giao dịch cho từng người sử dụng.
- Sàn giao dịch thương mại điện tử có thể được cài đặt trên hệ điều hành Windows Server hoặc Linux
- Truy cập và khai thác sử dụng sàn giao dịch thông qua trình duyệt Internet Explorer, Mozilla FireFox, ...

Phạm vi ứng dụng: Phù hợp ứng dụng cho các địa phương, các doanh nghiệp

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - TT Công nghệ Thông tin (ITC)

ĐC: 156A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Mobile: 0982653568

TEL: (+84-24) 3716 4855

FAX: (+84-24) 3716 4842

EMAIL: itc@vielina.com

Người liên hệ: Ô. Nguyễn Đình Lượng, Giám đốc Trung tâm

Một số hình ảnh

Giao diện một sàn dịch thương mại điện tử địa phương

Hình ảnh hoạt động Xem thêm