Thứ Hai, 09/12/2019 23:43

Hệ thống tự động vận chuyển than

Mã hiệu:

Lĩnh vực: Hệ thống quản lý tập trung trong sản xuất than hầm lò

Đơn vị chế tạo: Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ Điện tử, Tự động hoá

Mô tả sản phẩm: Hệ thống tự động hóa hệ thống vận chuyển than cho phép điều khiển và liên động các công đoạn vận chuyển sau:
- Dỡ tải xe goòng lên làm đầy bunke than.
- Dỡ tải xe goòng lên chất đống ở kho dự trữ khô.
- Dỡ tải xe goòng chất đống ở dự trữ hở.
- Phá đống từ dự trữ khô cho làm đầy bunke than.
- Phá đống từ dự trữ hở vào kho dự trữ.
- Phá đống từ dự trữ hở lên làm đầy bunke than..

Đặc tính kỹ thuật:

Cấu trúc hệ thống
Hệ thống thiết bị có thể được vận hành trong các chế độ điều khiển theo đây:
• Chế độ tự động: Hệ thống vận chuyển than được khởi động và được dừng tự động.
• Chế độ bằng tay: Vận hành các thiết bị riêng biệt từ trạm điều khiển qua diện HMI.
• Chế độ bằng tay tại chỗ: Tất cả các thiết bị có thể được khởi động và dừng riêng biệt từ các panel điều khiển tại chỗ. Tuy nhiên vẫn đảm bảo các điều kiện an toàn nhất định.

Phạm vi ứng dụng: Ứng dụng trong các nhà máy sáng tuyển và nhiệt điện than

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ Điện tử, Tự động hoá

ĐC: Tầng 7 Nhà B - 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội

TEL: (+84-24) 32191691

FAX: (+84-24) 62581704

EMAIL: elatec@vielina.com

Người liên hệ: Ô. Nguyễn Công Hiệu, Giám Đốc Công ty

Một số hình ảnh

Giao diện phần mềm của hệ thống

Hình ảnh hoạt động Xem thêm