Thứ Bảy, 06/06/2020 02:43

Hệ thống quản lý tự mượn quần áo, đèn lò, bình tự cứu

Mã hiệu:

Lĩnh vực: Hệ thống quản lý tập trung trong sản xuất than hầm lò

Đơn vị chế tạo: Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ Điện tử, Tự động hoá

Mô tả sản phẩm: Hệ thống quản lý tự mượn quần áo, đèn lò, bình tự cứu là hệ thống quản lý việc mượn trả các vật dụng cần thiết cho cán bộ công nhân viên như quần áo, ủng, đèn lò, bình tự cứu…tự động thông qua việc quét qua các đầu đọc được lắp đặt tại các cửa mượn và cửa trả.
Hệ thống được kết nối với máy tính điều khiển nhằm lưu trữ kiểm soát việc mượn trả vật dụng của CBCNV đồng thời là cơ sở cho việc chấm công đi lò, đăng ký và cung cấp các suất ăn. Ngoài ra có bố trí các camera giám sát khu vực tủ chứa đồ, hành lang khu vực, hình ảnh giám sát được truyền về trung tâm giám sát.

Đặc tính kỹ thuật:

Cấu trúc hệ thống
Hệ thống quản lý tự mượn quần áo, đèn lò, bình tự cứu gồm:
• Thẻ từ ứng với thông tin từng cán bộ công nhân viên.
• Các bộ đọc thẻ.
• Hệ thống các barie kiểm soát vào ra của nhà đèn.
• Hệ thống camera giám sát người ra, vào.
• Máy tính điều khiển: Cài đặt phần mềm điều khiển, lựa chọn và cấu hình hệ thống

Chức năng hệ thống
• Cho phép cán bộ công nhân viên mượn, trả các vật dụng cần thiết để đi vào lò tự động bằng việc quẹt thẻ qua các bộ đọc thẻ
• Tự động đóng mở barie, một người/ 1 lần/1 cổng
• Báo cáo thống kê, kiểm soát, hiển thị số lượng người mượn trả trên phần mềm theo ca kíp.
• Thông tin hệ thống là cơ sở để quản lý đối chiếu với hệ thống quản lý người ra vào lò.

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ Điện tử, Tự động hoá

ĐC: Tầng 7 Nhà B - 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội

TEL: (+84-24) 32191691

FAX: (+84-24) 62581704

EMAIL: elatec@vielina.com

Người liên hệ: Ô. Nguyễn Công Hiệu, Giám Đốc Công ty

Một số hình ảnh

Sơ đồ cấu trúc hệ thống

Hình ảnh hoạt động Xem thêm