Thứ Hai, 09/12/2019 23:03

Hệ thống quản lý, đăng ký suất ăn công nghiệp

Mã hiệu:

Lĩnh vực: Hệ thống quản lý tập trung trong sản xuất than hầm lò

Đơn vị chế tạo: Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ Điện tử, Tự động hoá

Mô tả sản phẩm: Hệ thống quản lý suất ăn là hệ thống quản lý CBCNV vào ra được lắp đặt tại các nhà ăn của công ty, xí nghiệp nhằm kiểm soát lượng người vào, ra nhà ăn giúp cho việc kiểm soát số lượng xuất ăn hợp lý.
Hệ thống được thực hiện qua các máy nhận dạng bằng vân tay hoặc khuôn mặt đi kèm với hệ thống barie flap tự động được lắp đặt tại lối vào nhà ăn.

Đặc tính kỹ thuật:

Cấu trúc hệ thống
• Hệ thống quản lý suất ăn có cấu trúc:
• Mạng Ethenet kết nối các thiết bị và máy tính
• Các máy nhận dạng bằng vân tay hoặc khuôn mặt.
• Hệ thống barie flap đóng mở kiểm soát người vào ra.
• Hệ thống camera giám sát người ra vào.
• Máy tính điều khiển: Cài đặt phần mềm điều khiển, lựa chọn và cấu hình hệ thống.

Chức năng hệ thống
• Kiểm tra, nhận dạng cán bộ công nhân viên vào, ra ăn uống tại nhà ăn nhằm hạn chế tình trạng thừa thiếu.
• Quản lý, kiểm soát số suất ăn theo từng ca.
• Thống kê, lưu trữ số suất ăn, cung cấp thông tin cho công tác quản lý cán bộ làm việc tại công ty.

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - Công ty TNHH một thành viên Phát triển công nghệ Điện tử, Tự động hoá

ĐC: Tầng 7 Nhà B - 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà nội

TEL: (+84-24) 32191691

FAX: (+84-24) 62581704

EMAIL: elatec@vielina.com

Người liên hệ: Ô. Nguyễn Công Hiệu, Giám Đốc Công ty

Một số hình ảnh

Sơ đồ hệ thống

Hình ảnh hoạt động Xem thêm