Thứ Bảy, 06/06/2020 01:08

Hệ thống điều khiển định lượng dây chuyền SX men gạch

Mã hiệu: EBS

Lĩnh vực: Hệ thống Điều khiển định lượng

Đơn vị chế tạo: Trung tâm Công nghệ cao (HTC)

Mô tả sản phẩm: Điều khiển tự động quá trình cân, trộn các thành phần phối liệu theo tỉ lệ và Công nghệ đã định, mô phỏng trạng thái hoạt động của toàn trạm trộn bê tông trên màn hình, đồng thời lưu trữ và thống kê số liệu trong từng thời gian làm việc cụ thể.

Đặc tính kỹ thuật:

- Cho phép tạo mác, lưu mác, chọn mác. - Điều khiển 1 cân định lượng cho 6 đến 8 thành phần (tuỳ theo cấu hình dây chuyền sản xuất), cân theo nguyên tắc cộng dồn từng thành phần. Độ chính xác cân động: 0.04%. - Hoạt động phân cấp: Bộ EBS điều khiển, máy tính mô phỏng, lưu trữ và quản lý. Bộ EBS có chế độ làm việc độc lập và lưu trữ số liệu cho 200 mẻ. - Cho phép làm việc ở chế độ tự động và bán tự động. - Có chế độ chạy kiểm tra để kiểm tra toàn bộ hệ thống trong điều kiện không tải. - Cho phép in số liệu từng mẻ kiểm tra độ chính xác, in phiếu xuất cho một ca làm việc và báo cáo thống kê ngày, tháng

Phạm vi ứng dụng: Cung cấp cho các nhà máy sản xuất men gạch trong nước (công trình mới hoặc cải tạo nâng cấp).

Địa chỉ ứng dụng: Công ty CP FRIT Huế

Địa chỉ liên hệ: VIELINA - Trung tâm Công nghệ cao (HTC)

ĐC: 156A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

TEL: (+84-24) 3716 4841

FAX: (+84-24) 3716 4842

EMAIL: mvantue@gmail.com

Người liên hệ: Ô. Mai Văn Tuệ, Phó Viện trưởng kiêm Giám đốc Trung tâm

Một số hình ảnh

Ảnh 1

Hình ảnh hoạt động Xem thêm