Chủ Nhật, 11/04/2021 08:18

Hệ thống đào tạo về điện

Hệ thống chế tạo dưới dạng module chuẩn hoá, có nhiều mức thực hành từ thấp lên cao

Xem tiếp

Hệ thống đào tạo về điện tử nâng cao

Hệ thống thực tập điện tử bao gồm các mức thực hành : Thực tập điện tử cơ bản - kỹ thuật điện tử - và điện tử nâng cao, được chế tạo dưới dạng module chuẩn hoá.

Xem tiếp

Phòng học ngoại ngữ (Phòng Lab) FRL-56 - VIELINA

Hệ thống FRL-56 được thiết kế trên cơ sở kết hợp thiết bị vi xử lý với các hệ chuyển mạch tương tự, cho phép tổ chức học ngoại ngữ trong phòng có trang bị thiết bị ngoại vi như video, cassette, các phương tiện Multimedia,... . Thiết bị FRL-56 cho phép thực hành với hiệu suất cao trong giờ học, đòi hỏi sự chủ động và chuẩn bị tốt giáo án của giáo viên, tính năng động của học viên khi thực hành ở cường độ cao.Hệ thống cấu trúc trên module, cho phép dễ dàng xây dựng phòng học ngoại ngữ từ 10 đến 56 học viên. Dễ dàng nâng cấp khi chỉ cần bổ sung module, dễ dàng bảo hành sửa chữa.

Xem tiếp

Hệ thống đào tạo về điện tử sơ cấp & cơ bản

Hệ thống thực tập điện tử bao gồm các mức thực hành : Thực tập điện tử cơ bản - kỹ thuật điện tử - và điện tử nâng cao, được chế tạo dưới dạng module chuẩn hoá.

Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động Xem thêm