Thứ Ba, 21/08/2018 03:48

Thiết bị đo và cảnh báo khí Mêtan VIELINA–ĐCT.01

Thiết bị tự động đo và cảnh báo khí Mêtan loại xách tay VIELINA-ĐCT.01 được thiết kế để sử dụng trong các mỏ than hầm lò, những nơi có khí và bụi nổ. VIELINA-ĐCT.01 đo và hiện thị nồng độ phần trăm khí CH4. Thiết bị sẽ tự động báo động bằng âm thanh và ánh sáng khi nồng độ khí mêtan vượt quá ngưỡng đặt trước (1%). Thiết bị được thiết kế, chế tạo theo tiêu chuẩn TCVN 7079 và đã được đưa vào sử dụng trong các mỏ than hầm lò từ năm 2004.

Xem tiếp

Thiết bị tự động đo đa thông số VIELINA–ĐCT.03

Sản phẩm được thiết kế cho các cán bộ, công nhân mang theo người vào trong hầm lò để tự động đo nồng độ khí mêtan, khí CO và nhiệt độ trong hầm lò. Khi nồng độ khí mêtan hoặc khí CO vượt quá ngưỡng cho phép (đặt trước) máy sẽ báo động bằng âm thanh và đèn nháy để người sử dụng rút ra ngoài an toàn. Khi nồng độ khí xuống thấp hơn ngưỡng thì máy sẽ hết báo động.

Xem tiếp

Hệ thống quan trắc môi trường dùng trong khai thác hầm lò

Hệ thống quan trắc môi trường dùng trong khai thác hầm lò được thiết kế để đo và cảnh báo các thông số khí CH4, CO, CO2, tốc độ gió, nhiệt độ, … trong hầm lò. Hệ thống được thiết kế theo nhiều cấp: Cấp phân xưởng, cấp Công ty và có thể cấp Tập đoàn. Hệ thống sẽ báo động khi một thông số nào đó vượt ngưỡng nguy hiểm đặt trước (bằng âm thanh và đèn nháy), đồng thời sẽ thực hiện cắt điện tại khi vực nguy hiểm. Khi hết nguy hiểm ta có thể đóng lại điện từ trung tâm hoặc tại chỗ. Hệ thống có thể lưu trữ, tra cứu, in ấn báo cáo các thông số môi trường theo mẫu quy định.

Xem tiếp

Hệ thống điều khiển, giám sát tập trung hầm lò

Hệ thống điều khiển giám sát tập trung mà chúng tôi giới thiệu là sản phầm được thiết kế trên phương diện điều khiển giám sát tập trung toàn bộ hoạt động của một mỏ than. Nó bao gồm nền tảng mạng Ethernet dưới lò, hệ thống thông tin phát thanh hầm lò, hệ thống thông tin liên lạc - giám sát video, hệ thống hiển thị màn hình lớn, hệ thống định vị nhân viên trong lò.

Xem tiếp

Hình ảnh hoạt động Xem thêm