Chủ Nhật, 11/04/2021 08:30

VIELINA được giao thực hiện đề tài NCKH&PTCN cấp Nhà nước mã số KC.03.11/06-10.

Cập nhật ngày 09/01/2009

Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa được Bộ Khoa học và Công nghệ tuyển chọn và giao thực hiện đề tài NCKH&PTCN cấp Nhà nước “Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và đưa vào ứng dụng các thiết bị, phương tiện và hệ thống tự động hoá cho các nhà trồng thông minh” mã số KC.03.11/06-10. Thời gian thực hiện Đề tài là 30 tháng từ tháng 03 năm 2008 đến tháng 9 năm 2010 với kinh phí cấp hỗ trợ từ NSNN là 2.670 triệu đồng. Mục tiêu của đề tài là nghiên cứu, hoàn thiện quy trình công nghệ sinh học (quy trình canh tác) trên cơ sở ứng dụng công nghệ tự động hoá cho một số loại cây có giá trị kinh tế cao phục vụ cho đời sống và có khả năng xuất khẩu và thiết kế chế tạo thành công hệ thống tự động hoá kết hợp với công nghệ sinh học để ứng dụng trong các nhà trồng thông minh theo một số quy trình sinh học đã xây dựng.

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 4073

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm