Chủ Nhật, 11/04/2021 08:28

Hội nghị triển khai công tác năm 2008

Cập nhật ngày 07/01/2009

Ngày 29/1/2008, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã tổ chức kỷ niệm 23 năm thành lập và triển khai công tác năm 2008. Đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2007 – năm đầu tiên thực hiện lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ – Hội nghị đã kết luận với tinh thần chủ động, phát huy nội lực lao động sáng tạo của CBVC trong toàn Viện, mặc dù còn có những khó khăn, nhưng Viện đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nhà nước và Bộ Công Thương giao, tạo tiền đề phát triển Viện trong giai đoạn mới.

Ngày 29/1/2008, Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã tổ chức kỷ niệm 23 năm thành lập và triển khai công tác năm 2008. Đánh giá những kết quả đạt được trong năm 2007 – năm đầu tiên thực hiện lộ trình chuyển đổi mô hình hoạt động của Viện theo Nghị định số 115/2005/NĐ-CP của Chính phủ – Hội nghị đã kết luận với tinh thần chủ động, phát huy nội lực lao động sáng tạo của CBVC trong toàn Viện, mặc dù còn có những khó khăn, nhưng Viện đã cơ bản hoàn thành tốt các nhiệm vụ mà Nhà nước và Bộ Công Thương giao, tạo tiền đề phát triển Viện trong giai đoạn mới.

Năm 2007, Viện đã triển khai thực hiện đúng tiến độ 01 đề tài NCKH&PTCN và 01 Dự án SXTN cấp Nhà nước, 09 đề tài NCKH&PTCN, 01 dự án SXTN cấp Bộ và 01 nhiệm vụ bảo vệ môi trường. Tham gia đấu thầu tuyển chọn và đã được Bộ KH&CN phê duyệt chủ trì 01 đề tài NCKH&PTCN, 01 dự án SXTN cấp Nhà nước thực hiện trong giai đoạn 2008-2010. Ngoài ra tổng doanh thu từ hoạt động triển khai trong năm 2007 tăng 75% so với năm 2006 và bằng 125% so với kế hoạch. Về công tác đào tạo, Viện đã tổ chức đánh giá cấp Nhà nước cho 01 NCS tiến sĩ đạt kết quả tốt NCS tiến sĩ, Viện đã tổ chức tuyển sinh và được Bộ GD&ĐT công nhận 05 NCS đưa tổng số NCS đang học tập nghiên cứu tại Viện lên 11 người.

 

Với những thành tích đạt được, Viện đã được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương về thành tích thực hiện vượt mức kế hoạch năm 2007. Ngoài ra 2 đơn vị của Viện là Phân viện tại thành phố Hồ Chí Minh và Trung tâm Điều khiển tự động được nhận Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công Thương.

 

Trong kế hoạch công tác năm 2008, ngoài việc tiếp tục triển khai hoàn thành tốt các nhiệm vụ KH&CN, Viện tập trung vào xây dựng các Dự án chiến lược theo quy hoạch đồng thời đưa doanh thu từ các hoạt động SXKD và đào tạo của Viện đạt 20 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2007. Trong khuôn khổ Hội nghị, Công đoàn Viện cũng đã tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2007 và phát động phong trào thi đua năm 2008.

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 3687

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm