Chủ Nhật, 11/04/2021 07:19

Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu

Cập nhật ngày 09/01/2017

Công bố kết quả lựa chọn Nhà thầu gói thầu số: FIRST/VIELINA/G13: “Sản xuất Video clip, thiết kế in ấn tài liệu của Dự án nhằm quảng bá sản phẩm của Viện” thuộc Ban quản lý Tiểu dự án FIRST- VIELINA

I. Thông tin Chung

 - Tên bên mời thầu: Ban quản lý Tiểu dự án FIRST- VIELINA 

 - Địa chỉ: Số 156A Quán Thánh, Phường Quán Thánh, Quận Ba Đình, Hà Nội

 - Điện thoại/fax/email: 04. 3716.4855 / 04.3716.4842 / first.vielina@gmail.com

 II. Nội dung chính về kết quả lựa chọn nhà thầu

 - Tên gói thầu: Sản xuất Video clip, thiết kế in ấn tài liệu của Dự án nhằm quảng bá sản phẩm của Viện

 - Ký hiệu gói thầu: FIRST/VIELINA/G13

 - Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh (Shopping)

 - Giá gói thầu (USD): 18.000 USD

 - Giá trúng thầu (đồng): 335.500.000 VNĐ

 - Nhà thầu trúng thầu: Công ty cổ phần dịch vụ truyền thông Bầu Trời Mới

 - Loại hợp đồng: Trọn gói

 - Thời gian thực hiện hợp đồng: 08 tháng kể từ ngày ký hợp đồng

 - Quyết định phê duyệt: 216/QĐ-FIRST-ĐT ngày 16/12/2016 của Giám đốc BQL Dự án FIRST về việc phê duyệt kết quả đấu thầu gói thầu số FIRST/VIELINA/G13: “Sản xuất Video clip, thiết kế in ấn tài liệu của Dự án nhằm quảng bá sản phẩm của Viện”  của Ban quản lý tiểu Dự án FIRST-VIELINA.

 

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 3823

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm