Chủ Nhật, 11/04/2021 09:00

Công bố các thông tin của NCS sắp bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện.

Cập nhật ngày 29/09/2015


1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Nguyễn Xuân Vinh
2. Giới tính: Nam 
3. Ngày sinh: 11/02/1977
4. Tên đề tài luận án: "TỐI ƯU HÓA THIẾT KẾ VÀ ĐIỀU KHIỂN TAY MÁY SONG SONG KIỂU STEWART-GOUGH PLATFORM”.
6. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
7. Mã số chuyên ngành: 62 52 02 03
8. Tập thể cán bộ hướng dẫn khoa học
- PGS.TS. Nguyễn Ngọc lâm
- TS. Nguyễn Minh Thạnh
9. Luận án tiến sĩ: tải file tại đây.
10. Tóm tắt luận án: tải file tại đây.
11. Những đóng góp mới của Luận án (Tải file nội dung tiếng anh+Tải file nội dung tiếng việt):

 

                                                                                  Phòng Hành chính Tổng hợp

                                                                                                        Hoàng Minh Nguyệt

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 6597

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm