Chủ Nhật, 05/07/2020 23:51

Công bố các thông tin của NCS sắp bảo vệ luận án tiến sĩ kỹ thuật cấp Viện

Cập nhật ngày 17/12/2014

Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Tất Thành

1. Họ và tên nghiên cứu sinh: Vũ Tất Thành
2. Giới tính: Nam
3. Ngày sinh: 25/03/1975.

4. Tên đề tài luận án: "Mô hình thích nghi - giao thức họ TCP cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây”.

6. Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử
7. Mã số chuyên ngành: 62 52 02 03
8. Cán bộ hướng dẫn khoa học
 - PGS.TSKH. Nguyễn Hồng Vũ

- TS. Ngô Văn Sỹ

9. Luận án tiến sĩ: tải file tại đây.
10. Tóm tắt luận án: tải file tại đây.

11. Những đóng góp mới của Luận án ( Tiếng Anh+Tiếng việt) Tải file 1  Tải file 2

                                                                                                                                

                                                                                                                               Phòng Hành chính tổng hợp

                                                                                                                                       Hoàng Minh Nguyệt

Nguồn: VIELNA

Lượt xem: 5529

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm