Thứ Hai, 06/07/2020 00:55

Thông báo về việc tổ chức buổi lễ trao bằng Tiến sĩ

Cập nhật ngày 10/09/2014

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tổ chức buổi lễ trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh của Viện đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tổ chức buổi lễ trao bằng Tiến sĩ cho các nghiên cứu sinh của Viện đã hoàn thành chương trình đào tạo và bảo vệ thành công luận án tiến sĩ.

Thời gian: 15h00 phút, ngày 12 tháng 09 năm 2014 (thứ sáu)

Địa điểm: Tại Hội trường tầng 8 Nhà A

                  Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

                   156 A, Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Kính mời đại biểu, Lãnh đạo Viện, Tập thể cán bộ hướng dẫn và các Nghiên cứu sinh của Viện tham dự đầy đủ, để buổi lễ trao bằng Tiến sĩ đạt được thành công tốt đẹp.

(Danh sách nghiên cứu sinh được công nhận học vị và trao bằng tiến sĩ gửi kèm theo thông báo).

 

                                                                                                                 Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2014

                                                                                                                 PHÒNG HÀNH CHÍNH TỔNG HỢP

                                                                                         Hoàng Minh Nguyệt

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 5539

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm