Thứ Ba, 04/08/2020 04:08

Thông báo về việc viết bài cho Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện NC Điện tử, Tin học, Tự động hóa (29/01/1985-29/01/2015)

Cập nhật ngày 07/08/2014

Trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (29/01/1985 - 29/01/2015), Viện sẽ tổ chức Hội nghị khoa học và xuất bản “Tuyển tập báo cáo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa”. Đề nghị các cán bộ, nghiên cứu viên, chủ nhiệm các đề tài, dự án (5 năm trở lại đây), nghiên cứu sinh toàn viện tích cực tham gia gửi bài cho cho Ban tổ chức Hội nghị khoa học của Viện.

THÔNG BÁO

V/v Viết bài cho Hội nghị khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (29/01/1985 -29/01/2015)

 

Kính gửi:

Thủ trưởng các đơn vị trong Viện;

Chủ nhiệm các Đề tài, Dự án;

Nghiên cứu sinh tại Viện.

Trong các hoạt động kỷ niệm 30 năm ngày thành lập Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa (29/01/1985 - 29/01/2015), Viện sẽ tổ chức Hội nghị khoa học và xuất bản “Tuyển tập báo cáo khoa học kỷ niệm 30 năm thành lập Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa”. Đề nghị các cán bộ, nghiên cứu viên, chủ nhiệm các đề tài, dự án (5 năm trở lại đây), nghiên cứu sinh toàn viện tích cực tham gia gửi bài cho cho Ban tổ chức Hội nghị  khoa học của Viện.


Nội dung bài báo công bố các kết quả nghiên cứu mới, các thành tựu, kinh nghiệm triển khai ứng dụng thực tế các kết quả nghiên cứu, các định hướng nghiên cứu mới, … Hướng dẫn chi tiết về bài viết sẽ được đang trên trang nội bộ và  trang web của Viện tại địa chỉ: www.vielina.com


Toàn văn báo cáo khoa học phải được gửi về Phòng Hành chính Tổng hợp trước ngày 15/10/2014 (Người nhận: Chị Hoàng Minh Nguyệt – Email: hmnguyet09@yahoo.com )


Đề nghị các cán bộ, nghiên cứu viên, nghiên cứu sinh của Viện tích cực tham gia viết bài. Đặc biệt Thủ trưởng các đơn vị chuyên môn, Chủ nhiệm các đề tài, dự án (5 năm trở lại đây) và các Nghiên cứu sinh tại Viện cần tham gia ít nhất 01 (một) bài báo.


Để đảm bảo cho việc xuất bản Tuyển tập báo cáo khoa học đạt chất lượng và đúng thời hạn, đề nghị thủ trưởng các đơn vị sớm triển khai các nội dung thông báo, động viên khuyến khích cán bộ trong đơn vị tích cực tham gia.

Trân trọng thông báo./.

 

 

VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                   Nguyễn Thế Truyện đã ký

File đính kèm:

Một số quy định viết bài gửi Hội nghị

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 5954

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm