Thứ Ba, 04/08/2020 03:12

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Chiến Thắng

Cập nhật ngày 27/05/2014

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Chiến Thắng

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Chiến Thắng

          Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Chiến Thắng.

        -     Đề tài: "Nghiên cứu nâng cao hiệu quả giao thức truyền thông cho mạng cảm biến không dây”.

  • Chuyên ngành: Kỹ thuật viễn thông.
  • Mã số: 62 52 02 08
  • Thời gian: 8h30  ngày 30 tháng 05 năm 2014 (Thứ sáu)
  • Địa điểm: Hội trường tầng 8, nhà A

                   Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

                   156 A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.

                                                                            VIỆN TRƯỞNG

                                                                                   (đã ký)

 

                                      Nguyễn Thế Truyện

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 5940

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm