Thứ Ba, 04/08/2020 03:54

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện cho NCS Cao Văn Liết

Cập nhật ngày 19/03/2014

Căn cứ Quyết định số 034/QĐ-VĐT ngày 24/02/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Văn Liết. Theo Phiếu báo của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện về việc ấn định ngày tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa xin thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Cao Văn Liết.

THÔNG BÁO

Về việc tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp Viện

cho NCS Cao Văn Liết

 

        Căn cứ Quyết định số 034/QĐ-VĐT ngày 24/02/2014 của Viện trưởng Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa về việc thành lập Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện cho nghiên cứu sinh Cao Văn Liết;

        Theo Phiếu báo của Chủ tịch Hội đồng đánh giá luận án tiến sĩ cấp Viện về việc ấn định ngày tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện, Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa xin thông báo tổ chức bảo vệ luận án tiến sĩ cấp Viện cho NCS Cao Văn Liết:

        Đề tài: “Nghiên cứu xây dựng mã sửa sai có ma trận kiểm tra mật độ thấp trong truyền dẫn số”.

        Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử

        Mã số: 62 52 02 03

        Thời gian: 09 giờ 00 phút, Thứ bảy, ngày 29 tháng 3 năm 2014

        Địa điểm:   Hội trường tầng 8, nhà A

                           Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự  động hóa

                           156 A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội.


        Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.


                   
                                                                                                      KT.VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                                                           (đã ký)

                            
                                                                                       
Mai Văn Tuệ

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 6314

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm