Thứ Hai, 09/12/2019 23:42

Thông báo về việc tổ chức bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Tất Thành

Cập nhật ngày 25/11/2013

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Tất Thành. Đề tài: "Mô hình tự thích nghi - giao thức họ TCP cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây”.

Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa tổ chức buổi bảo vệ Luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho NCS Vũ Tất Thành.

         -  Đề tài: "Mô hình tự thích nghi - giao thức họ TCP cho các ứng dụng đa phương tiện trong mạng không dây”.

Chuyên ngành: Kỹ thuật điện tử.

- Mã số: 62 52 02 03

- Thời gian: 08h30  ngày 30 tháng 11 năm 2013 (Thứ bảy)

-  Địa điểm:   Hội trường tầng 8, nhà A

                   Viện Nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa

                   156 A Quán Thánh, Ba Đình, Hà Nội

Trân trọng thông báo và kính mời toàn thể cán bộ khoa học, các đồng nghiệp quan tâm tới dự./.

            
                   
                                                                                    VIỆN TRƯỞNG

                                                                                                              (đã ký)

                                                                                                  Nguyễn Thế Truyện

Nguồn: VIELINA

Lượt xem: 5404

Trở về

Hình ảnh hoạt động Xem thêm