Thứ Ba, 21/08/2018 03:47

Sản phẩm - Chuyển giao công nghệ
Đào tạo
Báo cáo chuyên đề của NCS Trần Mạnh Hà

Sáng ngày 10 tháng 8 năm 2018, Viện nghiên cứu điện tử, tin học, tự động hóa đã tổ chức để NCS Trần Mạnh Hà bảo vệ 03 chuyên đề dưới sự chủ trì của PGS.TSKH. Nguyễn Hồng Vũ, Chủ tịch hội đồng và các ủy viên hội đồng: TS.Nguyễn Thế Truyện, PGS.TS Hoàng Sĩ Hồng, TS Hoàng Ngọc Nhân.

Hình ảnh hoạt động Xem thêm