Thứ Ba, 29/09/2020 02:03

Sản phẩm - Chuyển giao công nghệ
Nghiệm thu, bàn giao đưa vào sử dụng dự án "Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục tại Xí nghiệp Supe 1"

Ngày 4.8.2020, Công ty CP Supe Phốt phát và Hoá chất Lâm Thao đã phối hợp với nhà thầu Viện nghiên cứu điện tử, tin học và tự động hóa tổ chức nghiệm thu, bàn giao, đưa vào sử dụng Dự án “Đầu tư hệ thống quan trắc khí thải tự động, liên tục – tại dây chuyền Supe 1”.

Đào tạo
Bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở của Nghiên cứu sinh Trần Mạnh Hà

Vào hồi 9h00 sáng thứ Bảy Ngày 25/07/2020, tại Viện nghiên cứu Điện tử, Tin học, Tự động hóa đã diễn ra buổi bảo vệ luận án Tiến sĩ cấp cơ sở cho Nghiên cứu sinh Trần Mạnh Hà, chuyên ngành Kỹ thuật điện tử (mã số: 952 03 20), đề tài luận án: “Về một phương pháp tính toán, thiết kế nâng cao hiệu quả bộ lọc thụ động tần số cao dạng Saw ứng dụng trong điện tử viễn thông” với sự hướng dẫn của TS. Nguyễn Thế Truyện và PGS.TS. Hoàng Sĩ Hồng.

Hình ảnh hoạt động Xem thêm