Thứ Ba, 21/08/2018 03:47

STT Mã số Tên nhiệm vụ Chủ nhiệm Thời gian thực hiện
1 KC03.DA04/11-15 Hoàn thiện thiết kế, công nghệ và chế tạo hệ thống tự động hoá cho các nhà trồng thông minh. Nguyễn Văn Cường 2013 - 2015
2 03/HĐ- SXTN.03.13/ĐMCNKK Hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ thống giám sát, quản lý người và phương tiện máy móc dùng trong khai thác hầm lò. Nguyễn Đình Lượng 2013 - 2015
3 KC03.TN02/11-15 Nghiên cứu thiết kế chế tạo bộ khởi động mềm cho động cơ trung thế. Nguyễn Ngọc Thăng 2012
4 KC03.TN12/11-15 Nghiên cứu, thiết kế, chế tạo thiết bị theo dõi bệnh nhân đa thông số xách tay dùng trong y tế. Nguyễn Thế Vinh 2012
5 02/TDA-SATI-IPP Nghiên cứu đổi mới và hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ thống giám sát khí mê tan tự động tập trung phục vụ an toàn lao động trong khai thác hầm lò (Hợp tác với Phần Lan) Nguyễn Công Hiệu 2012 - 2013
6 Dự án tư vấn : “Potentials for Grid Modernization and Deployment of Smart Grid Technologies as a basis for reliable and sustainable power supply” (Tổ chức hợp tác phát triển Đức – GIZ Và công ty Annex Power Thai Land) Nguyễn Chấn Hùng 2012
7 11.12/ĐMCNKK Nghiên cứu thiết kế, chế tạo mô hình hệ thống thông tin di động dùng trong các mỏ khai thác than hầm lò. Nguyễn Thế Truyện 2012 - 2013
8 07.12/CNMT Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc ô nhiễm nước tự động, lưu động. Trịnh Hải Thái 2012 - 2014
9 ĐTĐL.2011-G/48 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo hệ thống quan trắc lưu lượng dòng chảy và lượng mưa hỗ trợ điều tiết an toàn hệ thống hồ chứa nước Sông Đà. Trần Văn Tuấn 2011 - 2014
10 KC.03.19/06-10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo Rơle kỹ thuật số thông minh trong hệ thống điện. Nguyễn Thế Vinh 2009 - 2010
11 KC.03.11/06-10 Nghiên cứu thiết kế, chế tạo và đưa vào ứng dụng các thiết bị, phương tiện và hệ thống tự động hoá cho các nhà trồng thông minh GS. Nguyễn Xuân Quỳnh 2008 - 2010
12 KC.03.DA02/06-10 Nghiên cứu hoàn thiện công nghệ chế tạo hệ thống SCADA phục vụ an toàn lao động trong khai thác hầm lò Nguyễn Thế Truyện 2007 - 2010
13 KC.03.DA01/06-10 Hoàn thiện công nghệ chế tạo các hệ thống quan trắc cảnh báo môi trường phục vụ các khu nuôi trồng thuỷ sản tập trung quy mô nuôi trồng công nghiệp Nguyễn Duy Hưng 2007 - 2009
14 KC.03.03/06-10 Nghiên cứu thiết kế chế tạo hệ thống tự động hoá tích hợp dùng cho tàu thuỷ Mai Văn Tuệ 2007 - 2010
15 KC.03.DA04 Nghiên cứu, chế tạo thiết bị đo khí Mêtan tự động cầm tay dùng trong khai thác hầm lò. Nguyễn Thế Truyện 2004 - 2005
16 KC.03.22 Nghiên cứu, xây dựng hệ thống tự động hoá tối ưu cho công nghiệp chế biến và bảo quản nông sản GS. Nguyễn Xuân Quỳnh 2004 - 2005
17 KC.03.10/01 Nghiên cứu xây dựng mô hình tự động hoá tích hợp dây chuyền sản xuất của Công ty SACOM PGS. Nguyễn Ngọc Lâm 2003 - 2004
18 KC.03.07/06 Nghiên cứu thiết kế chế tạo và mô phỏng một số thiết bị và hệ thống thông minh phục vụ đào tạo và nghiên cứu trong lĩnh vực tự động hoá Ngô Văn Thành 2002 - 2004
19 KC.03.15 Nghiên cứu thiết kế chế tạo dây chuyền tự động xử lý lông vũ và sản xuất đạm hấp thu từ lông vũ phế thải PGS. Nguyễn Ngọc Lâm 2002 - 2004
20 KC.03.06 Nghiên cứu chế tạo hệ SCADA bảo đảm môi trường nuôi trồng thuỷ sản phục vụ xuất khẩu Nguyễn Duy Hưng 2001 - 2004
Hình ảnh hoạt động Xem thêm